ویژه برنامه صبح زندگی شبکه قزوین با حضور حکیم دکتر روازاده بخش اول

492

ویژه برنامه #صبح_زندگی شبکه قزوین با حضور حکیم دکتر روازاده - دبیر کل جامعه اسلامی حامیان کشاورزی ایران موضوع: اهمیت کشاورزی و وضعیت امروز آن در سطح کشور - بخش اول جایگاه #کشاورزی در #اشتغال زایی