دستمزد جنجالی هنرمندان برای حضور در تلویزیون

88
حضور بازیگران و هنرمندان در قاب تلویزیون باعث بهتر و بیشتر دیده شدن یک برنامه میشود اما دعوت از یک شخص مشهور برای تهیه کننده چقدر هزینه دارد؟ با ذره بین همراه باشید دستمزد جنجالی هنرمندان برای حضور در تلویزیون
pixel