راهنمای سفر به کره

232

کشور کره جنوبی، بین دو کشور ژاپن و چین قرار دارد و کشور تناقض هاست. فرهنگ قدیم را در این کشور می توان دید که به صدها سال پیش باز می گردد. در عین حال صنعت پیشرفته و شهرهای مدرن آن را نیز می بینیم. این عناصر در کنار هم باعث می شوند که یک تجره واقعی و بی نظیر را از این سرزمین داشته باشید.

همگردی
همگردی 6.1 هزار دنبال کننده