قطعه تصویری بسیار زیبا تو مهربان ترین .

216

قطعه بسیار فوق العاده تو مهربان ترین را با صدای سید علی سید نورانی و ابیات ابتدایی خانم فاطمه بیرامی ببینید و بشنوید و لذت ببریید.

کرب و بلا
کرب و بلا 52 دنبال کننده