گزارش ویدیویی زومیت از بخش استارتاپ‌ها در نمایشگاه تراکنش ایران

2,938