قهرمانی یادگار جاهد - دور 1 از هفته 19 - یکشنبه فصل پاییز گنبد کاووس 1399

147
اسبدوانی 1.1 هزار دنبال‌ کننده
اسب یادگار جاهد با چابکسواری بنیامین جرجانی و مالکیت مرحوم خدای بردی حاجی جاهد توانست در دور 1 هفته 19 - یکشنبه فصل پاییز گنبد کاووس 1399، عنوان قهرمانی را کسب نماید.اسب های یل قیز صوفیان و یل یالی به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند. .asbdavani.org
اسبدوانی 1.1 هزار دنبال کننده
pixel