نمایشگاه دست سازه های دانش آموزی

1,505

این کلیپ که توسط دبیرستان دوره اول پسرانه - واحد ​ 1 در سال تحصیلی 97-96 ارسال شده را تقدیم حضور شما می نمائیم.

pixel