آرایش رک شبکه

589

آرایش یک اتاق رک به ارث رسیده از مدیران شبکه قبلی ، همیشه یکی از کابوس های مدیران جدید می باشد . ما تجربیات بسیاری در این خصوص داریم و می توانیم در مستندسازی و به روزرسانی رک های شما در اتاق های سرورتان کمک کنیم . آدرس ما : www.ITshabake.com

آی تی شبکه
آی تی شبکه 1 دنبال کننده