اموزش کار با potplayer - تبدیل زیرنویس انگلیسی ب فارسی

230

تو این پخش چگونگی تبدیل انلاین زیرنویس انگلیسی رو ب فارسی میبینیم!