دوره آموزشی گزارش سازی، کارباداده ها، اکسل، نمودارها و

401
دوره آموزشی گزارش سازی، کارباداده ها، اکسل، نمودارها و داشبورد ها در Microsoft Dynamics CRM - 365 - 2016- 2018 مفهوم V360 مشتری جهت تهیه فیلم های کامل آموزشی به سایت http://dynamicstrain.ir مراجعه نمایید. همچنین جهت تهیه فارسی ساز و ماژول های کاربردی مایکروسافت CRM 365 به وب سایت شرکت فناوری اطلاعات تواناسازان مراجعه نمایید: https://tavanasazan.com
pixel