اجرای سرود مرگ بر آمریکا توسط دانش آموزان پایه ششم

542

این کلیپ که توسط ابتدائي دخترانه سبزوار شماره یک در سال تحصیلی 99-98 ارسال شده را تقدیم حضور شما می نمائیم.

pixel