تیزر ١۵ ثانیه ای Batman: Arkham Knight

601

Rocksteady تیزری پانزده ثانیه ای از Batman: Arkham Knight منتشر کرده است و نه تنها قصد دارد با آن طرفداران این بازی را بیش از پیش تشنه کند، بلکه همینطور تصمیم گرفته است، تریلر جدید این بازی که سه روز دیگر منتشر می شود را نیز هایپ کند.