غمگین ترین کلیپ غمگین

13,432
فالوووح : فالوووح / لایک و کامنت فراموش نشه .. میدونی ! غم و شادی برای چی آفریده شده ؟ شادی ؛ آفریده شده که خوش باشی و خوش بگذرونی و خوشبخت بدون رو بدونی و کلی حس های خوووب .. ولی غم ؛ برای چی آفریده شده ؟؟ برای این آفریده شده که قدر بدونی ! قدر حس هایی خوبی که داشتی رو بدونی ، آفریده شده که قدر چیزایی که داری رو بدونی ، وقتی خوشحالی هیچی حالیت نمیشه هیچیی حتی اگه به اشتباه هم باشه بازم برات شیرینه ! وقتی شادی که بدونی کسی رو داری وقتی ناراحتی میفهمی از دستش دادی ... من ، من هیچی زیاد مهم نیست : ) ولی من خیلی ناراحتم چون یه نفر رو از دست دادم حالا غصه اشو میخورم حالا داغون تر شدم و به هیچ وجه حالم خوب نمیشههه اصلاا هعییی : ) وقتی حالت بده میفهمی که اشتباه کردی ، میدونی که اون راهت اشتباه بوده .... ولی بعضی اشتباه هات خیلی خوبه ... دوست دارم بازم بتونم به دست بیارم ؛ دوست دارم کنارم حسش کنم ، دوست دارم که با من باشه کلا ... دوست دارممم در هرصورت بازم دوست دارم برای همیشه شاید باور ندارین ولی واقعیه ... و یه حرفی بگم ؛ وقتی خوشحالی یه اتفاقی میافته که حالت رو بد میکنه ، یه وقتی میگذره و یه اتفاق دیگه ایی میافته که شادتت میکنه ! این تا آخر عمرمون همراهمون هست ؛ همراهمون چون بهمون ثابت میکنه قدر بدونیمم ....
pixel