هشتمین دوره طرح ارزاق خیریه دانشجویی التیام

32
تامین بسته‌های غذایی هر یک به ارزش 200 هزار تومان، برای 100 خانواده نیازمند شناسایی شده توسط خیریه دانشجویی التیام در ماه مبارک رمضان سال گذشته
pixel