اکسپو بخار 24 / ارتقا سلامت در مباحث خودرویی ممکن است؟

631
اسب بخار
اسب بخار 6.4 هزاردنبال‌ کننده

در این برنامه مدیر عامل شرکت باراد به غرفه اسب بخار آمده و در مورد ترکیب علم پزشکی و خودرو صحبت می کند. چگونه می شود که در بحث خودرو، سلامت رانندگی بیشتری را تجربه کنیم و از طرفی آسایش بیشتری داشته باشیم؟

اسب بخار
اسب بخار 6.4 هزار دنبال کننده