تیزر تبلیغاتی شرکت هوش مصنوعی لیان

180

شرکت هوش مصنوعی لیان پیشرو در هوشمند سازی مدارس , راه اندازی باشگاه مشتریان و واقعیت افزوده این امکان به افراد جویای کار میدهد که درآمد عالی داشته باشند. آدرس سایت http://www.hosh-itc.ir