تیزر مستند«شیرین اهل الولجه» به کارگردانی دیز چندلر

71

اثر راه یافته به بخش «مستند» سینمای بین الملل از کشور فلسطین