پروتکل های مسیریابی - پیکربندی EIGRP

17

این پروتکل نیز یک پروتکل Distance Vector می باشد و تنها روت را ارسال می کند و از این جهت شبیه به پروتکل RIP می باشد اما تنها یکبار اقدام به ارسال اطلاعات روت ها می کند همچنین تمام مسیرهای روت در پروتکل EIGRP بر خلاف RIP درون جدول نگهداری می شوند و بهترین مسیر براساس نوع Metric انتخاب می شود و مابقی مسیرها به عنوان Backup باقی می مانند و در واقع این قدرت پروتکل EIGRP می باشد. برای استفاده از مقالات علمی و سناریوهای آموزشی از طریق صفحه ما در صفحات مجازی با نام netyad.com و همچنین سایت www.netyad.com ما را دنب