تلاش شبانه روزی مسافران برای بی توجهی به کرونا!

465

مردم همچنان در حال سفر و بی توجه به ویروس کرونا

کلاکت 14.4 هزار دنبال کننده
pixel