تیزر آماده سازی و سیاهپوش حسینیه نظرکرده سیف - محرم و صفر سال 98

109

تیزر آماده سازی و سیاهپوش حسینیه نظرکرده سیف ابرندآباد - محرم و صفر سال 1398 - کاری از گروه رسانه ای کانون فرهنگی هنری سیف «باتشکر از تمامی نوکران و خدام افتخاری سیدالشهداء که مخلصانه زحمت کشیدند» #شاهدیه #یزد #حسینیه_ایران #هیئت_عزاداران_کوی_مسجدجامع_شاهدیه #حسینیه_نظرکرده_سیف #سیف_شاهدیه #ابرندآباد #گردفرامرز #نصرت_آباد #مسجد_سیف #حسینیه_نظرکرده_کلک #حسینیه_غفور #حسینیه_سیدگلسرخ #حسینیه_سرچشمه #مهدیه_ابرندآباد #تاسوعا #عاشورا #اربعین #قتل_آخر #عزاداری_سنتی #سینه_زنی #محرم

pixel