اهداء اعضاء همسر مرحومه یکی از کارکنان دانشگاه ازاد اسلامی واحد ساری

613
گزارش صدا و سیمای مازندران از خانواده مرحومه سیده سکینه میرشفیعی لنگری همسر همکار دانشگاهی سید عیسی جمالی که بر اثر مرگ مغزی اعضای بدنش به ۸ بیمار نیازمند اهدا شد
pixel