آیا کانال مالی اروپا (instex) تحریم های آمریکا را بی اثر می کند؟

174

پاسخ این سوال را در این موشن گرافیک ببینید ... تولید شده در انصار کلیپ

انصار كلیپ
انصار كلیپ 1.4 هزار دنبال کننده