مجمع عمومی عادی به ‌‌طور فوق‌العاده شرکت تامین سرمایه بانک ملت

104
مجمع عمومی عادی به‌ طور فوق‌العاده شرکت تامین سرمایه بانک ملت به‌ منظور انتخاب اعضای هیئت‌مدیره، در تاریخ 19 بهمن‌ماه 1399 برگزار شد.
pixel