مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی هم خروج مواد پتروشیمی از بورس کالا را تایید کرد

100
بورس نیوز 230 دنبال کننده
pixel