مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی هم خروج مواد پتروشیمی از بورس کالا را تایید کرد

99
بورس نیوز 188 دنبال کننده
pixel