مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی هم خروج مواد پتروشیمی از بورس کالا را تایید کرد

98
بورس نیوز 147 دنبال کننده
pixel