داغترین‌ها: #اربعین

محاسبه میدان مغناطیسی در مرکز پیچه مسطح

419
فیزیکفا 629 دنبال‌ کننده
در این ویدیو آموزشی نحوه محاسبه میدان مغناطیسی در مرکز حلقه یا پیچه مسطح توسط استاد مصطفی کبیری توضیح داده می شود. لینک جزوه آموزشی (https://physicfa.ir/%d9%85%db%8c%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%ba%d9%86%d8%a7%d8%b7%db%8c%d8%b3%db%8c-%d8%ad%d9%84%d9%82%d9%87-%d8%ad%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%ac%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c/)
فیزیکفا 629 دنبال کننده
pixel