محاسبه میدان مغناطیسی در مرکز پیچه مسطح

435
فیزیکفا 653 دنبال‌ کننده
در این ویدیو آموزشی نحوه محاسبه میدان مغناطیسی در مرکز حلقه یا پیچه مسطح توسط استاد مصطفی کبیری توضیح داده می شود. لینک جزوه آموزشی (https://physicfa.ir/%d9%85%db%8c%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%ba%d9%86%d8%a7%d8%b7%db%8c%d8%b3%db%8c-%d8%ad%d9%84%d9%82%d9%87-%d8%ad%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%ac%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c/)
فیزیکفا 653 دنبال کننده
pixel