از فیسبوک تا بستر مرگ | سلسله داستان های واقعی

112
امیدنارویی1370 3 دنبال‌ کننده
همکاری با المفلحون : https://goo.gl/flLe8a داستان جوانیکه کار با شبکه های اجتماعی زندگی اش را عوض کرد ! ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید : ___ ► Official Website: http://www.almoflihun.com ► Facebook page: http://www.facebook.com/almoflihun ► twitter: : http://www.twitter.com/almoflihun ► telegram: : http://www.telegram.me/almoflihun یاد داشت : محتوای تمام نشرات المفلحون لزوما بیانگر دیدگاه سایت المفلحون نمیباشد؛ بلکه بیانگر دیدگاه نویسنده و یا گوینده آن است
pixel