آموزش حسابداری-من پس از4 جلسه کار دوم خودم را گرفتم و تا سال بعد مدیر مالی میشوم

644
حتماً حتماً ببینید!!! که اعتماد به نفس چه کارها که نمیکنه به این میگن حسابدار با اعتماد به نفس؟!!!
pixel