6 راهکار ساده برای تقویت فن بیان | قصه گویی برای کودکان | استاد زند | قسمت 1

913
اگر شما نتوانید آنچه را که هستید، به دیگران ارائه کنید، توانایی و تخصص شما از دید دیگران پنهان می شود و به نظر آن ها نمی آید. عدم تقویت فن بیان می تواند فرصت های بسیاری که منجر به ارتقای موقیعت و جایگاه کاری و اجتماعی شما شود را از بین ببرد. یک لغزش ساده در نحوه ی صحبت کردن شما می تواند به قیمت از دست رفتن یک فرصت عالی باشد. در این ویدئو به 6 راهکار ساده برای تقویت فن بیان می پردازیم.
pixel