بهترین پیروزی یک ایرانی در مقابل حریف خارجی

953

استاد بزرگ احسان قائم مقامی در مسابقات قهرمانی جام جهانی در مقابل استاد بزرگ یو یانگی با ریتینگ ۲۷۶۰ به پیروزی دست یافت. این بالاترین پیروزی یک ایرانی در مقابل حریفان خارجی است.

pixel