سریال سرگیجه قسمت دوم

96

این سریال با ده قسمت بسیار کوتاه در حال و هوای دکلمه مانند ساخته شده امیدوارم دوست داشته باشید. نویسنده، گوینده و تنظیم کننده: احسان مختاری Instagram:EhsanMokhtaru63

pixel