بی نیازی دولت روحانی از بانک مرکزی

187

روحانی: دولت طی 6 سال گذشته دست در جیب بانک مرکزی نبرده و پایه پولی را بالا نبرده است

۲ ماه پیش
کلاکت
کلاکت 10.9 هزار دنبال کننده