جامعترین آموزش ویدئویی حقوق و دستمزد (ساخت اکسل حقوق)

9,254
ویدئویی شامل طریقه ساخت اکسل محاسبه حقوق و دستمزد و لیست بیمه تامین اجتماعی و همچنین محاسبه مالیات مربوطه (با در نظر داشتن کلیه معافیت ها و کسورات مالیاتی به هر یک از پرسنل)
مودی نت 57 دنبال کننده
pixel