ملوان بندرانزلی 0-0 چوکای بندرانزلی (1372)

616

بندرانزلی در سال 1372 صاحب دو نماینده در لیگ سراسری فوتبال ایران بود که برای این شهر کوچک افتخاری بزرگ محسوب می شد.