لحظه دیدار (23) همراه با خاطرات الهام حسینی مقیم نروژ

312

مجموعه مستند لحظه دیدار - کاری از اداره طرح و برنامه شبکه جهانی جام جم - تهیه کننده: هاشم علی اکبری - قسمت 23: الهام حسینی مقیم نروژ - کد ویدیو: 5415