ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

اعزام مددجویان خیریه نیک آفرینان به مشهدتوسط دکتر جعفری

430
اعزام مددجویان موسسه خیریه نیک آفرینان غدیر به مشهد مقدس در دیماه ۱۳۹۶ توسط نیكوكار گرامی جناب آقای دكتر جواد جعفری اقدم مدیر عامل شرکت دارویی حکیمان طب
pixel