دستگاه تویین بلاک

174

دستگاه تویین بلاک، جهت درمان بیمارانی که دارای فکی عقب تر از فک حالت طبیعی هستند دکتر پیام حسینی DDS,MSc Master degree in Orthodontics مدرک تخصصی ارتودنسی از سوئد عضو انجمن ارتودنتیست هاى آمریكا