نمونه گیری بتن در کارگاه (مکعبی)

2,783
سعید حیدری 131 دنبال‌ کننده
فیلم نمونه گیری بتن در کارگاه جهت آزمایش مقاومت فشاری بتن (مکعبی)
سعید حیدری 131 دنبال کننده
pixel