مهندس عمران هستم و با آموزش حسابداری کاربردی ، حسابدار هم شدم

152

داشتن تخصص‌های متفاوت هیچ معنی برای حسابداری نیست. تجربه این جوان در این خصوص را ببینید و بشنوید!!!