جلسه اول شیمی کنکور استاد:محمد شیخ السلامی

446

درس شیمی که دارای اهمیت ویژه ای برای دانش آموزان کنکوری می باشد،با بهترین شیوه تدریس توسط استاد محمد شیخ السلامی با رزومه زیر و به صورت آنلاین در اختیار دانش آمزان قرار می گیرد: کارشناس علمی آموزش کتاب های شیمی مبتکران بهمن بازرگانی مدرس مدارس برتر تهران و مراکز سمپاد دختران طراح کنکور های آزمایشی

آی کلاس
آی کلاس 7 دنبال کننده