نگاهی به موسیقی فیلم گلنار

3,030
گلنار از اولین آلبوم های موسیقی فیلم مخصوص كودكان و نوجوانان بود كه در آن سال ها حسابی گل كرد، مخصوصا اینكه ناشر نوار كاستش هم "كانون پروش فكری كوكان و نوجوانان" بود و به همین واسطه و انتشار به موقع آن از پخش خوب و در نتیجه استقبال خوبی برخوردار شده بود. موسیقی شاد و در عین حال حس برانگیز محمدرضا علیقلی از آن دست موسیقی هایی بود كه در آن دوره دست به دست می چرخید. ترانه "گلنار مثل گلی بود" معروف ترین بخش این موسیقی فیلم بود. نسیم قاضی زاده منبع تصاویر: «گزیده موسیقی متن فیلم سینمای
مجله فیلم 3.6 هزار دنبال کننده
pixel