شبکه اجتماعی در شیرپوینت 2013

530

سازمان هایی که به دنبال اجتماعی تر کردن فضای کاری سازمان هستند. بایستی به این فکر کنند که چگونه Social می تواند برای رسیدن به نیازهای کسب و کار به آنها کمک کند. نیازهایی مانند: - بروز نگه داشتن پرسنل - شکستن سیلوهای اطلاعاتی - افزایش استفاده مجدد از اطلاعات - مستند سازی دانش های ضمنی - پیدا کردن اینکه چه کسی چه چیزی می داند - اخذ تصمیمات تعاملی و انجام بهتر کار

پرنیان
پرنیان 36 دنبال کننده