مکانیک سیالات مهندسی شیمی/مهندسی مکانیک حرکت چرخشی

843
در این اموزش تست مکانیک سیالات مهندسی شیمی کارشناسی ارشد ۹۷ حل و بررسی شده است. حرکت چرخشی یکی از مباحث مهم و پرتست در ازمون ارشد مهندسی است. آکادمی مهندسی شیمی امیداصغری ۰۹۱۲۴۵۸۷۹۱۵
pixel