سلام سینمایی - می خواستم برم دستشویی

5,518

در فیلم "دایره زنگی" ، شیرین (باران کوثری ) که به همراه محمد ( صابر ابر ) برای نصب و تنظیم ماهواره به یک مجموعه آپارتمانی رفته اند ، برای رفتن به دستشویی زنگ در خانه احمد (امین حیایی ) را می زند و این در حالی است که مهناز ( نیلوفر خوش خلق ) همسر احمد در منزل نیست که در ادامه مسبب لحظه های کمیکی می شود .