درسگفتار بازخوانی تاریخ و تمدن ایران در عصر باستان درس دوم

194

درسگفتار بازخوانی تاریخ و تمدن ایران در عصر باستان درس دوم استاد: دکتر سید حسین فلاح زاده مجری: شبکه چهارم سیما دکتر سید حسین فلاح زاده مدیر گروه فرهنگ و تمدن پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی هستند. زمان: دوشنبه 1398/04/10 ساعت 16

تگزاس 2
%97
کارگردان: مسعود اطیابی مدت زمان: یک ساعت و 39 دقیقه
تگزاس 2