ژئودزی چیست؟ | ?What's Geodesy

109
ژئوتسکا 17 دنبال‌ کننده
این ویدئو تاریخچه مختصری از رشته ژئودزی ارائه می دهد و از نقش سیستم مختصات جهانی در پیشرفت این علم صحبت می کند. دنیای نقشه برداری ژئوتسکا ژئوتسکا www.geoteska.ir
ژئوتسکا 17 دنبال کننده
pixel