داغترین‌ها: #فاطمیه

دوره مديريت سبز

59
اهداف رفتاری دوره : آشنايي کارکنان با نحوه مديريت بهينه مصرف انرژي، مواد و حفظ محيطزيست در سازمان به منظور کاهش هزينه ها و آلودگي هاي زيست محيطي. مجموعه آموزشی و پژوهشی رایانگان برگزارکننده دوره های تخصصی و فنی صنعت آب و برق شماره پشتیبانی : 026- 34164030
ملکه گدایان - قسمت 2
%96
کارگردان: حسین سهیلی زاده مدت زمان: یک ساعت و 2 دقیقه
ملکه گدایان - قسمت 2
pixel