جلسه سوم درس روش های تولید (عاملیان)

36
جلسه سوم درس روش های تولید در دانشگاه کاسپین ترم بهمن 98-99 برای دانلود جزوه این جلسه و مشاهده جلسات دیگر به سایت مهندس عاملیان مراجعه فرمایید: www.amelian.ir
عاملیان 5 دنبال کننده
pixel