انفجار در انبار ذخیره سلاح بسیج مردمی عراق

791
این انفجار در انبار ذخیره سلاح دو تیپ جند الله و كتائب امام علی (ع) در نزدیكی پایگاه هوائی بلد در 90 كیلومتری شمال بغداد به سمت شهر سامراء به وقوع پیوست.
کلاکت 16.3 هزار دنبال کننده
pixel