کنایه مجری تلویزیون به برخی مسئولین

981

کنایه مجری تلویزیون به برخی مسئولین: «سنگین‌ترین چیزی که تو زندگیت بلند کردی، خودکارت بوده، می‌فهمی سیل‌زگان روی پشت بام منازلن؟ پشت بام منازل جای پناه گرفتن از سیله؟» www.nikru.ir : پايگاه خبري نيک رو :

نیک رو
نیک رو 1.2 هزار دنبال کننده